UTFLYTTNING

Poismuutto

I Alexanderskronan är uppsägningstiden för ett hyresförhållande alltid en kalendermånad. Endast av särskilda skäl kan man överväga att avsluta ett hyreskontrakt vid annan tidpunkt än ett månadsskifte.  

Som utflyttare är du skyldig att utöver bostaden tömma också all personlig egendom i lagerutrymmen och på gården. Städningen av bostaden och därtill hörande lagerutrymme åligger självfallet den som flyttar bort.  

Lägenhetens samtliga nycklar, likaså eventuella övriga nycklar t.ex. till tvättstugan, återlämnas till A-bolagens kontor.

När disponenten har granskat lägenheten återbetalas den garantiavgift som du erlagt då hyresförhållandet inleddes, om du har varit skötsam i Ditt hem.  

Kom ihåg att göra en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret senast en vecka efter flyttningen!