PARKERING

Pysäköinti

Det finns begränsat antal parkeringsplatser på Alexanderskronans gård. Invånarna har möjlighet att reservera en egen parkeringsplats med värmestolpe. Öppen bilplats 12€/månad, under biltak 20€/månad

Det finns en skild parkeringsplats för mopeder bredvid avfallsstationen i närheten av trappingången.

På gården finns ett litet vistelseområde som lämpar sig för olika aktiviteter.

logo.png

©2019 by Visual Merchandising students, Haaga-Helia