ALEXANDERSKRONAN

Aleksanterinkruunu

Alexanderskronan har färdigställts sommaren 2018. I huset finns 119 bostäder. Största delen av dem är ettor.

Alexanderskronan finns i Näse alldeles intill Borgå Campus. I närheten finns heltäckande service, bl.a. två dagligvarubutiker och övriga butiker samt Konstfabriken med sitt mångsidiga utbud. Till torget och gamla stan är det drygt en kilometers väg. Borgås interna busstrafik har hållplatser intill Alexanderskronan.

Alexanderskronan ägs av A-bolagen, som är ett av Borgå stad helägt koncernbolag med uppgift att disponera över och bygga hyreshus. A-bolagen kan allt om boende och visionen är att erbjuda boendetjänster från barnaår till silverhår.

ÖVRIGA UTRYMMEN

På gatunivån i Alexanderskronan finns det åtta affärsutrymmen. I dessa fungerar bl.a. tre olika restauranger.