LAGERUTRYMMEN

På gatunivån i Alexanderskronan finns det rymliga förvaringsutrymmen för cyklar o.dyl.

I källarvåningen finns det nätförråd. Ett nätförråd kan hyras från A-bolagens kontor för en pantavgift på 50€. Panten återbetalas vid utflyttningen förutsatt att nätförrådet städats och återlämnas i samma skick som det var vid uthyrningstillfället. Övriga avgifter uppbärs inte för nätförrådet.

logo.png

©2019 by Visual Merchandising students, Haaga-Helia