BYTE AV BOSTAD

A-bolagen bjuder på ett rikt och mångsidigt urval av bostäder i olika delar av Borgå. Om det är motiverat kan en hyresgäst ansöka om byte av en bostad mot en lämpligare. Giltiga skäl är bl.a. om familjen växer eller blir mindre, ekonomiska orsaker och handikapp.

Om Du vill be om ett bostadsbyte inom det redan existerande bostadsbeståndet bör du fylla i en bostadsbytesansökan. Om du vill söka dig till ett nybyggt objekt sker det med bostadsansökningsblanketten för nya hyresgäster jämte därtill hörande bilagor.

Ansökan är giltig i ett år. Vid behov bör den förnyas genom personlig eller skriftlig kontakt till A-bolagens kansli.