Jätehuolto

AVFALLSHANTERING

Alexanderskronans invånare har goda möjligheter att sortera sitt avfall. Det finns djupinsamlingsbehållare för blandavfall, bioavfall, kartong, papper samt metall och glas på gårdsområdet. Närmaste plastinsamling finns i samband med bredvidliggande butik.

logo.png

©2019 by Visual Merchandising students, Haaga-Helia