Vuokra-asunnon hakeminen

ANSÖK OM BOSTAD

Ansökan till Alexanderskronans studiebostäder görs alltid skriftligt. Ansökan görs antingen i form av en elektronisk blankett eller på en pappersblankett, som du kan printa ut på länken nedan. Man kan också avhämta/beställa blanketten hos A-bolagens kansli. Blanketten och nödvändiga bilagor till ansökan bör tillställas A-bolagens kansli, Berggatan 3, 06100 Borgå.

OBS!

Vänligen notera, att vår anslutning inte är krypterad. Om du inte vill skicka din information elektroniskt, så kan du skriva ut blanketten i pappersform och hämta den ifylld till vårt kontor. Genom att lämna in din ansökan godkänner du behandlingen av dina uppgifter hos A-bolagen i enlighet med registerbeskrivningen.

Ansökan är giltig i tre månader. Vid behov bör den förnyas genom personlig eller skriftlig kontakt till A-bolagens kansli.

A-bolagen kollar dina kreditupplysningar och ansökningen träder i kraft då alla bilagor har skickats till A-bolagen.

Bilagor som bör bifogas

  •  intyg över månadsinkomster (löne-, dagpenning-, utkomststöd- eller pensionsintyg) eller studieintyg av studerande

  • senaste fastställda skattebeslut och specifikationsdel för alla över 18-åringar som flyttar in

  • utredning över bostadens värde om Ni äger eller har ägt en bostad/fastighet under de senaste 5 åren

  • intyg över studie- eller bostadslån, hälsoinspektörens utlåtande om ert bostadsbehov beror på den nuvarande bostadens dåliga skick

  • läkarintyg, om Ni ansöker om bostad p.g.a. hälsoskäl