©2019 by Visual Merchandising students, Haaga-Helia

logo.png

ALLMÄNNA UTRYMMEN

I Alexanderskronan finns det utrymmen för både invånarna och utomstående. Nedan utrymmena mer detaljerat.