ALLMÄNNA UTRYMMEN

I Alexanderskronan finns det utrymmen för både invånarna och utomstående. Nedan utrymmena mer detaljerat.